Правила сайту - Urban's Guru

Правила сайту

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Данні Правила розповсюджуються на відносини, щодо використання Сайту - www.urbans.guru  (далі Сайт), зокрема його контенту, доступ до перегляду якого надається за допомогою Сайту, а також інших послуг, що надаються за допомогою Сайту.

1.2.   Адміністратор – особа якій належить право власності на сайт, або особа, що дії від його імені або в його інтересах на підставі укладеного договору.

Користувачем визнається будь-яка фізична особа, яка використовує Сайт.

Контентом є графічні, текстові та інші матеріали, доступ до перегляду яких надається Користувачам за допомогою Сайту.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА
  • Використання Користувачем Сайту, будь-яких його послуг, перегляд та/або прослуховування Контенту означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цих Правил, з усіма його змінами і доповненнями, і беззастережне прийняття його умов. У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цих Правил, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Сайту.
  • Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватися умов цих Правил, не порушувати права та законні інтереси правовласників Контенту.
  • Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цих Правил та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем Сайту після будь-яких змін та/або доповнень до цих Правил передбачає згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Незнання Користувачем цих Правил не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених в них, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.
  • Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого як мінімально дозволений в країні місцезнаходження Користувача для перегляду відповідного Контенту. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до перегляду контенту. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов цього пункту Правил фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства відповідної країни місцезнаходження фізичної особи. Адміністратор не несе відповідальності за законність перегляду/прослуховування Контенту Користувачем/фізичною особою.
  • Користувач гарантує, що при використанні Сайту не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Сайту, перегляду/прослуховування, копіювання Контенту, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи Сайту.
  • Користувач, зареєстрований на Сайті, має право розміщувати в інтерфейсі Сайту коментарі щодо Сайту, Контенту, інших послуг, що надаються Користувачу.
  • Користувач не має права розміщувати без попередньої письмової згоди Адміністратора рекламну інформацію в своїх коментарях або використовувати Сайт для рекламування або іншого стимулювання збуту будь-яких товарів та/або послуг будь-яким іншим, не узгодженим з Адміністратором, способом.
  • Користувач зобов'язується в своїх коментарях утримуватися від розміщення інформації в текстовій або будь-який інший формі, яка принижує честь і гідність, порушує права і свободи інших Користувачів та/або третіх осіб, розпалює міжрелігійну, міжрасову, міжетнічну ворожнечу, містить нецензурну лексику, завідомо неправдиву інформацію, та таку, що ганьбить честь і гідність, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб або будь-яким іншим способом порушує умови цієї Правил або чинного законодавства, що застосовується до цієї Правил та/або за місцезнаходженням Користувача.
  • Користувач несе повну відповідальність за свої дії в зв'язку з розміщенням коментарів і зобов'язується врегулювати суперечки, претензії, вимоги третіх осіб, пред'явлених у зв'язку з цим, самостійно і за свій рахунок. У разі залучення Адміністратора до відповідальності за розміщений Користувачем коментар або іншу інформацію, Адміністратор має право здійснювати дії щодо встановлення місцезнаходження та розшуку Користувача для залучення такого Користувача як співвідповідача та/або відшкодування завданої шкоди.
  • Користувач цим надає свою згоду на отримання інформаційних, в тому числі, рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Правил, способом, зокрема в інтерфейсі Сайту, в будь-який період часу, а також за адресою електронної пошти, номером телефону Користувача або іншим способом.

 

 1. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА
  • Адміністратор зобов'язується надати Користувачу доступ до Сайту в порядку і на умовах, передбачених цими Правилами.
  • Адміністратор має право на свій власний розсуд незалежно від попередження Користувача змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачу такими діями.

 

 1. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА
  • Для можливості публікації на сайті Користувач зобов'язаний зареєструватися на Сайті, створивши свій обліковий запис.
  • Реєстрація здійснюється одним із таких способів: шляхом введення Користувачем адреси електронної пошти, логіну та пароля на Сайті.
  • Наступний вхід в зареєстрований обліковий запис Користувача здійснюється шляхом його авторизації.
  • Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для забезпечення безпеки свого облікового запису на Сайті, включаючи контроль за адресою електронної пошти (логіном), зазначеним в обліковому записі, збереженням логіна та пароля Користувача. Користувач несе повну відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністратора про будь-які випадки несанкціонованого використання облікового запису Користувача третіми особами.
  • Користувач зобов'язується без попередньої письмової згоди Адміністратора не продавати, іншим чином відчужувати або передавати в користування, тощо, третім особам обліковий запис на Сайті та/або дані, що дозволяють мати до нього доступ.
  • У разі втрати інформації та/або неможливості увійти в свій обліковий запис, Користувач може його відновити, шляхом введення своєї адреси електронної пошти (логіну), на який буде автоматично відправлено листа з посиланням для відновлення пароля.

 

 1. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
  • Користувач зобов'язується та гарантує вказувати точні та достовірні персональні дані і підтримувати їх в актуальному стані. Користувач усвідомлює і приймає, що надання недостовірної інформації Адміністратору може привести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від адміністратора, розірвання цих Правил.
  • Адміністратор має право зберігати та обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Користувачем на Сайті або надану Адміністратору іншим шляхом (включаючи IP та MAC адреси Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, версія операційної системи та налаштування Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Сайту і т.ін.).
  • Адміністратор приймає необхідні та достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
  • Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу суду та/або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни.
  • Користувач дає свою згоду на обробку, в тому числі з використанням транскордонної передачі даних, Адміністратором або третіми особами за дорученням Адміністратора, персональних даних, що надаються Користувачем, зокрема імені, прізвища, псевдоніма, дати народження, e-mail адреси та логіна, статі, віку й іншого, в таких цілях:
   • ідентифікації Користувача в рамках використання Сайту;
   • забезпечення можливості використання Сайту, надання Користувачу послуг доступу до перегляду Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача;
   • зв'язку з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, а також обробка запитів та заявок від Користувача;
   • поліпшення якості роботи Сайту, зручності його використання;
   • таргетування рекламних матеріалів.
  • Обробкою персональних даних є будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
  • Згода Користувача на обробку його персональних даних діє і термін використання персональних даних діє протягом терміну використання Користувачем Сайту та 5 (п'яти) років після закінчення останнього факту доступу Користувача до Сайту, якщо триваліший строк не передбачений чинним законодавством, застосовним до Правил.
  • У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувачу необхідно направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: info@urbans.guru. В такому випадку Адміністратор видаляє обліковий запис Користувача та його персональні дані. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Адміністратора зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію, відповідно до законодавчо встановленої процедури, державному органу.
  • Користувач дає свою згоду на використання Адміністратором файлів cookies - технології, за якою на Пристрій Користувача, по мережі Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього та ідентифікувати його при подальшому використанні Контенту.
  • Адміністратор може використовувати файли cookies, зокрема, для:
   • зберігання облікових даних Користувача, необхідних для автоматичного входу в його аккаунт, без необхідності повторного введення Користувачем таких даних. Також, для збереження налаштувань Користувача за попередніми відвідуваннями Сайту (країна, мова тощо), запам'ятовування відповідей на питання адресовані Користувачам Сайтом (наприклад, стать, вік, тощо);
   • отримання інформації про переглянуті Користувачем рекламно-інформаційні матеріали.
  • Для зміни налаштувань файлів cookies Користувач може скористатися налаштуваннями свого браузера.
  • При використанні Користувачем програмних додатків сайту, Адміністратор може отримувати інформацію про пристрій, включаючи його модель, операційну систему, роздільну здатність екрану, унікальний ідентифікатор Пристрою.

 

 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
  • Всі права інтелектуальної власності на використання Сайту належать Компанії, а на Контент, що розміщений на Сайті його законним правовласникам. Сайт та Контент, як об'єкти інтелектуальної власності, підлягають правовій охороні згідно з чинним законодавством конкретної території, на якій Користувач отримує доступ до Сайту і перегляду Контенту, і міжнародно-правовим нормам.
  • Якщо інше прямо не передбачено в Правилах або вказане Адміністратором, Користувач не отримує прав інтелектуальної власності на Контент, зокрема не має права на відтворення одиниць Контенту, продаж, інше відчуження, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома тощо. За порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора, правовласників Контенту або третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства конкретної території, де надається доступ до їх перегляду, і міжнародно-правовими нормами.
  • Будь-які дії, спрямовані на обхід технічних засобів захисту відповідно до цих Правил, з метою отримання доступу до перегляду такого Контенту, є порушенням авторського права, і Користувач самостійно несе юридичну та іншу відповідальність, передбачену застосовним чинним законодавством за такі дії.

 

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ
  • Ці Правила знаходиться на Сайті у вільному доступі для Користувача. Чинна редакція Правил доступна за адресою https://urbans.guru/rules.html.
  • До цих Правил застосовується чинне законодавство України. Питання, не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
  • Ці Правила приймаються на невизначений термін і поширюють свою дію на Користувачів з моменту здійснення факту використання Сайту.
  • Всі суперечки, розбіжності, вимоги та претензії за цими Правилами повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому порядку за місцезнаходженням Адміністратора згідно з чинним законодавством, застосовуваним до Правил.
  • Недійсність (нікчемність) або невідповідність чинному законодавству, що застосовується, будь-якої з умов цих Правил не впливає на дійсність її інших умов. Якщо будь-яка з умов Правил буде визнана недійсною (нікчемною), Адміністратор зобов'язується негайно замінити її іншою умовою, яка буде в найбільшій мірі відповідати змісту замінюваної умови, але при цьому бути дійсною.
  • Заголовки в Правилах наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту.
  • Всі терміни, які використовуються в тексті Правил, мають ті значення, які наведені для них і їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються в Правилах і не визначені ними, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві застосованому до цих Правил.
  • Будь-яке зобов'язання сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов'язання не допускати вчинення такої дії.
  • У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Сайту Користувач може звернутися до Адміністратора шляхом надсилання відповідного листа на електронну адресу: info@urbans.guru.
  • У разі подання Користувачем, зокрема, якщо Користувач є власником авторського права, що порушене, скарги щодо Контенту розміщеного на Сайті, Користувач зобов'язаний надавати документи, які підтверджують підстави для скарги, чітку аргументацію та контактні дані для зв'язку.